SWEET PARADISE JE PARTNEREM AIDSTEST.CZ

INSTI test HIV-1/HIV-2 je kvalitativní test in vitro pro přesné zjištění protilátek - během 60 sekund - proti viru HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus Type 1) v lidské plné krvi EDTA, v krvi z prstu, v séru nebo v plazmě.

Screeningový test INSTI™ obsahuje všechny potřebné testovací komponenty v jednom balení. Je k dispozici také ve formě pro zdravotnické zařízení (POC) nebo laboratorní použití. Společně s ostatními základními postupy je test INSTI™ velmi cenným nástrojem při léčbě a prevenci HIV/AIDS.

Test INSTI™ je registrovaný a schválený zdravotnický prostředek a prošel velmi rozsáhlými klinickými zkouškami, které potvrdily jeho přesnost v přímém srovnání s laboratorními metodami.