Ghế phụ khoa

Triển lãm ảnh - phòng khám AIDS - Xét nghiệm cho ghế phụ khoa.

Cô gái của chúng tôi cho thấy những gì có thể được trải nghiệm chỉ trong câu lạc bộ của chúng tôi ngọt Paradise - trò chơi khám phụ khoa.

Các cô gái được lựa chọn trở thành bệnh nhân của bạn và bạn có thể bắt đầu điều tra.

Ghế phụ khoa cho phép một loạt các vị trí mà bạn có thể đặt một cô gái, hoặc để nó thay thế.

Hãy đến xem cho chính mình trong Sweet Paradise! Bạn sẽ mất kinh nghiệm khiêu dâm bất thường.

Gynekologické křeslo 1