Bảng giá dịch vụ

 

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tất cả đơn vị tiền tệ được hiển thị.

 

CLB Thưởng Thưởng SWEETPARADISE

 

 

Tính lại:

 

CZKCZK
EUREUR
USD
GBPGBP
CHFCHF
CADCAD
POLPOL

 

 

TRẢI NGHIỆM HƠN 12-20 HOD
15 min 1500 CZK
30 min. 1800 CZK
45 min. 2000 CZK
60 min. 2300 CZK
90 min. 2900 CZK
Bồn tắm xoáy nước + 1000 CZK

 

 

 

DỊCH VỤ 20 - 05 HOD
15 min. 1700 CZK
30 min. 2200 CZK
45 min. 2800 CZK
60 min. 3000 CZK
90 min. 3800 CZK
Dịch vụ và xoáy nước 60 min 4000 CZK
Dịch vụ và xoáy nước 90 min 4800 CZK

 

 

 

DỊCH VỤ NGƯỜI HỘ TỐNG
60 min. 2900 CZK
120 min. 4800 CZK
3 giờ 6000 CZK
4 giờ 7200 CZK
5 giờ 8400 CZK
6 giờ 9600 CZK
8 giờ 12000 CZK
12 giờ 14500 CZK
24 giờ 23000 CZK

 

THUẾ CLUB - Phân phối giữa các câu lạc bộ MIỄN PHÍ!

Dịch vụ taxi của chúng tôi